Aantal Bezoekers sinds Oktober 2008: 2891
Graag Kommentaren en/of adviezen:
Start pagina CV
Fotos

 • Appelbomen in 2008 in de Rheinauen bij Linkenheim

 • Ondergaande zon in de Rheinauen bij Linkenheim

 • Mooie plekken om vis te eten in de Rheinauen bij Linkenheim

 • Ontmoeting met een ree in de Rheinauen Juli 20, 2008

 • Bomen in de Rheinauen

 • Paddestoelen in de Rheinauen

 • Bloemen in de Rheinauen

 • Vlinders in de Rheinauen

 • Libellen in de Rheinauen

 • Een zomer met de familie zwaan in de Rheinauen

 • Dieren aan de Rijn bij Karlsruhe

 • Schepen op en aan de Rijn bij Karlsruhe

 • Ontmoeting met een familie Bisamratten in de Rheinauen

 • April 1, 2007 in Rheinauen

 • Appelboom in de Rheinauen in verloop van 2007

 • Vervolg 2008 verloop appelboom in Rheinauen

 • Vervolg 2009 verloop appelboom in Rheinauen (nieuwe serie)
  Verdere informaties over de Rheinauen zie
  http://www.lebendige-rheinauen.de,
  http://www.storchenhof-naturschutz.de.

 • Vacantie impressies Hamburg Augustus 2007

  CV


  Dr. C.H.M. Broeders, Gepensioneerd medewerker Forschungszentrum Karlsruhe


  Reklame voor Nederlands produkt bij het avondeten op een conferentie in Grenoble


  Extra service bij IAEA ADS CRP Meeting, ENEA Rome Nov 2007

  Typische opnamen uit de Rheinauen bij Karlsruhe


  Opleiding en beroep:

  Electrotechnisch Ingenieur (Ing) Hogere Technische School St-Virgilius Breda, 1962, Electrotechnisch Ingenieur (Ir) Technische Universiteit Eindhoven 1968 (link diploma afstudeerwerk). , Doktor Ingenieur (Dr) Universität Karlsruhe 1992 (link dissertatie).

  Medewerker FZK / INR sinds 1969, sinds 2000 FZK / IRS. Hoofd Afdeling Neutronen Fysica en Reactor Dynamica (NR) in IRS van Februari 2003 tot pensioen Maart, 2007

  Belangrijkste interessen:

  Fysica van kernreactoren, reactor code ontwikkeling en qualificatie, nucleaire bibliotheken, reactor design, reactor dynamica, spallation target fysica, multi-fysica.

  Beroepservaring:

  Fysica van snelle reactoren, fysica en design van lichtwaterreactoren met hoge brandstof conversie, fysica van lichtwaterreactoren met koeling door water bij superkritische thermodynamische condities, analyzen van ontladene LWR- Brandstof, behandeling van nukleaire afval over lange tijd intervallen, dynamica van onderkritische nucleaire systemen, fysica en design van versneller gedreven systemen (accelerator driven sub-critical systems ADS), koppeling van fysica en thermodynamica reactor codes.

  Hij is een van de hoofd ontwikkelaars van de actuele UNIX Workstation Versie van het modulaire code system voor reactor berekeningen KAPROS, dat in FZK in de afgelopen 35 Jaar werd ontwikkeld. Het KAPROS subsystem KARBUS is zeer goed geschikt voor de analyse van de afbrand in brandstof in verschillende reactor configuraties. De actuele versie KAPROS-E omvat verschillende koppelingen met internationale stand-alone codes, zoals de Koppeling van neutronen-fysica, neutronen-kinetica end thermo-hydraulica opgaven (meer over KAPROS in engels).

  Hij nam deel aan het 4. EC framework programma van de europese unie IABAT en aan de 5. EC programmas MUSE, HPLWR, PDS-XADS en MEGAPIE-TEST, evenals aan de bilaterale projekten MEGAPIE en TRADE. Hij heeft nog steeds kontakten met de 6. EC programmas EUROTRANS Domains DESIGN, ECATS en NUDATRA

  Sinds zijn eerste bezoek in Rusland in 1996, ondersteunt hij aktief (verdere informaties) de oorspronkelijke doelstellingen van het International Scientific Technology Center ISTC in Moskou
  Voor de veilige uitwisseling van informatie in samenhang met ISTC bevindt zich op het eerste blad een link op een deel dat schlechts mit een paswoord toegankelijk is.

  Verdere informatie over beroeps aktiviteiten kan gevonden worden op http://inrwww.webarchiv.kit.edu  Interessante bijdragen i.v.m. problemen met de nukleare brandstof handhaving:

 • NED bijdrag i.v.m. proliferation problemen bij de benutting van Plutonium, Kessler, Broeders, Hoebel, Goel, Wilhelm, November 2008

 • ATW bijdrag i.v.m. productie van Transuranen in Duitse Kerncentrales, Merk, Broeders, June 2008

 • ATW bijdrag i.v.m. proliferation problemen bij de benutting van Plutonium, Broeders, Kessler, November 2006

 • NSE bijdrag i.v.m. proliferation problemen bij de benutting van Plutonium, Broeders, Kessler, May 2007

 • Onderzoekingen i.v.m. productie van Transuranen in PWR, Broeders, FZKA Bericht 5784 1996
  Graag Kommentaren en/of adviezen:


  Last update 28.12.2015 by C.H.M. Broeders.